AHLI PENGURUSAN

Kamarudin Hj.Kalib

Ketua Jabatan Pembangunan Usahawan
(Menjalankan Tugas Ketua Pegawai Eksekutif)

Rokiah binti A.Rahman

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

Nasaruddin bin Mat Ibrahim

Ketua Jabatan Pembangunan Perniagaan

Hamdan bin Selaman

Ketua Jabatan Pembangunan Rekabentuk & Pengujian Perabot