PEMBANGUNAN KOMERSIAL DAN REKABENTUK

Jabatan Pembangunan Komersial dan Rekabentuk ditubuhkan bagi mengenalpasti dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan serta membantu meningkatkan program keusahawanan perabot Bumiputera di FITEC.

 • FUNGSI

 • Mengenal pasti peluang-peluang perniagaan kepada FITEC

 • Menyelaras program pemasaran produk FITEC

 • Menyelaras program pembangunan perniagaan FITEC mengikut sektor

 • Merancang dan menilai program yang dijalankan secara usahasama dengan syarikat/organisasi swasta dan kerajaan

 • Memantau program-program di bawah bantuan pembangunan dan program keusahawanan mengikut sektor

 • Mengadakan program-program promosi dan pemasaran di dalam dan luar negara

 • Mengadakan kerjasama dengan jabatan/agensi/insititusi pengajian tinggi dan syarikat berkaitan bidang perabot

 • PROGRAM

 • Program PEMACU Pemasaran Perabot Bumiputera (PEMACU)
  • Pembekalan Perabot Asasi
  • Perabot Pejabat
  • Perabot Makmal

 • Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-SPNB
  • Pembekalan frame pintu & tingkap
  • Pembekalan solid door, flush door, bathroom door
  • Kitchen cabinet/wardrobe

 • Program Pembekalan Perabot Perumahan PR1MA
  • Pembekalan Kitchen Cabinet/Wardrobe

 • Program Pembangunan Vendor Usahawan Peruncit/Pemasar (Retail Outlet) & Promosi Perabot Bumiputera
  • Bantuan latihan
  • Bantuan penerbitan brosur/booklet/katalog
  • Bantuan papan tanda (signage)
  • Bantuan lawatan dalam & luar negara
  • Khidmat nasihat perniagaan

 • Program “Groom Big”
  • Pembangunan usahawan ke pasaran terbuka tempatan dan pasaran eksport

 • Pembangunan usahawan “Anchor”
  • Pembangunan usahawan ke pasaran terbuka tempatan dan pasaran eksport