Pembangunan Latihan & Keusahawan

Program latihan dan teknologi yang dijalankan adalah bermatlamatkan pemindahan pengetahuan, kepakaran dalam teknologi pembuatan dan pengeluaran perabot kepada golongan yang terlibat dengan industri perabot tanahair.

 • BIDANG LATIHAN
 • Teknologi Perabot Berasaskan Kayu
 • Teknologi Perabot Berasaskan Metal
 • Teknologi Perabot Berasaskan Plastik
 • Teknologi Perabot Berasaskan Komposit
 • Teknologi Upholsteri Perabot
 • Teknologi Kemasiapan Perabot
 • PESERTA
 • Usahawan
 • Pekerja Industri
 • Kontraktor
 • Graduan
 • Agensi/Kementerian
 • Individu

Semua kursus dikendalikan secara hands-on oleh tenaga pengajar yang pakar dalam bidang pembuatan perabot. Untuk jadual program latihan, sila klik di butang Kalendar Latihan di bawah.

Ikuti aktiviti program kami: