[image]
Pembangunan Latihan dan Usahawan
Program latihan dan teknologi yang dijalankan adalah bermatlamatkan pemindahan pengetahuan, kepakaran dalam teknologi pembuatan dan pengeluaran perabot kepada golongan yang terlibat dalam dengan industri perabot tanah air.
[image]

Pembangunan Reka Bentuk dan Pengujian Perabot

Pusat Sumber Rekabentuk FITEC atau FDRC adalah sebuah unit pembangunan rekabentuk dan khidmat nasihat FITEC khusus dalam mendidik dan memberi kesedaran kepada usahawan perabot bumiputera mengenai keberkesanan aplikasi rekabentuk dan pemikiran kreatif dalam perniagaan dan pengurusan pembuatan

[image]

Pembangunan Perniagaan

Jabatan Pembangunan Perniagaan ditubuhkan bagi mengenalpasti dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan serta membantu meningkatkan program keusahawanan perabot Bumiputera di FITEC

Daftar secara online untuk kursus-kursus tahun 2019, klik disini