VISI

  • Menjadi organisasi korporat yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa.

MISI

  • Menerajui bidang keusahawanan, latihan dan perniagaan untuk penguasaan ekuiti Bumiputera.

OBJEKTIF

  • Menerajui industri perabot Bumiputera yang berjaya dan berinovasi.
  • Melahirkan modal insan yang berkualiti dan berintegriti.
  • Meningkatkan daya saing usahawan perabot Bumiputera.
  • Menyumbang kepada peningkatan pemilikan ekuiti Bumiputera