AHLI PENGURUSAN

Suhaimi bin Saad

Ketua Pegawai Eksekutif

Kamarudin Hj.Kalib

Ketua Jabatan Pembangunan Usahawan

Rokiah binti A.Rahman

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

Nasaruddin bin Mat Ibrahim

Ketua Jabatan Pembangunan Perniagaan

Hamdan bin Selaman

Ketua Jabatan Pembangunan Rekabentuk & Pengujian Perabot