AHLI PENGURUSAN

Kamarudin Kalib

Pengurus Besar Pembangunan Usahawan

Menjalankan Tugas Ketua Pegawai Eksekutif

PONA

Fiona Md Shuib

Pengurus Pentadbiran

Mohd Hanafi Md Thani

Pengurus Pembangunan Komersil

Sabri Yaacob

Pengurus Pembangunan Usahawan