AHLI PENGURUSAN

Tugimon bin Abdul Hamid

Ketua Pegawai Operasi

Rokiah binti A.Rahman

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

Kamarudin Hj.Kalib

Ketua Jabatan Pembangunan Latihan & Usahawan

Nasaruddin bin Mat Ibrahim

Ketua Jabatan Pembangunan Perniagaan

Hamdan bin Selaman

Ketua Jabatan Pembangunan Rekabentuk & Pengujian Perabot