AHLI PENGURUSAN

Kamarudin Kalib

Pengurus Besar Pembangunan Usahawan

Menjalankan Tugas Ketua Pegawai Eksekutif

Rokiah binti A.Rahman

Ketua Pegawai Kewangan

Pengurus Besar Pembangunan Komersial & Rekabentuk