AHLI PENGURUSAN

Safrul Ridzuan Derani

Ketua Pegawai Eksekutif

Rokiah binti A.Rahman

Ketua Pegawai Kewangan

Kamarudin Kalib

Pengurus Besar Pembangunan Usahawan

Hamdan bin Selaman

Pengurus Besar Pembangunan Komersial & Rekabentuk