AHLI PENGURUSAN

Suhaimi bin Saad

Ketua Pegawai Eksekutif

Kamarudin Hj.Kalib

Ketua Jabatan Pembangunan Usahawan

Rokiah binti A.Rahman

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

Nasaruddin bin Mat Ibrahim

Ketua Jabatan Pembangunan Rekabentuk & Pengujian Perabot

Hamdan bin Selaman

Ketua Jabatan Pembangunan Perniagaan