VISI, MISI & OBJEKTIF

  Visi:

  Menjadi organisasi korporat yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa.

 

  Misi:

  Menerajui bidang keusahawanan, latihan dan perniagaan untuk penguasaan ekuiti bumiputera.

 

  Objektif:

  • Menerajui industri perabot Bumiputera yang berjaya dan berinovasi.
  • Melahirkan modal insan yang berkualiti dan berintegriti.
  • Meningkatkan daya saing usahawan perabot Bumiputera.
  • Menyumbang kepada peningkatan pemilikan ekuiti Bumiputera

Copyright © 2016 F.I.T Center. All Rights Reserved

Copyright © 2016 F.I.T Center. All Rights Reserved