LATIHAN DAN TEKNOLOGI

Program latihan dan teknologi yang dijalankan adalah bermatlamatkan pemindahan pengetahuan, kepakaran dalam teknologi pembuatan dan pengeluaran perabot kepada golongan yang terlibat dengan industri perabot tanahair.

 

Peserta:

 1. Usahawan
 2. Pekerja Industri
 3. Kontraktor
 4. Graduan
 5. Agensi/Kementerian
 6. Orang Perseorangan

 

Bidang Latihan:

 1. Teknologi Perabot Berasaskan Kayu
 2. Teknologi Perabot Berasaskan Metal
 3. Teknologi Perabot Berasaskan Plastik
 4. Teknologi Perabot Berasaskan Komposit
 5. Teknologi Upholsteri Perabot
 6. Teknologi Kemasiapan Perabot

 

Semua kursus dikendalikan secara hands-on oleh tenaga pengajar yang pakar dalam bidang pembuatan perabot. Untuk sebarang pertanyaan berkenaan program latihan, sila klik di butang E-Borang di bawah.

 

PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

Jabatan Pembangunan Perniagaan ditubuhkan bagi mengenalpasti dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan serta membantu meningkatkan program keusahawanan perabot Bumiputera di FITEC.

 

Fungsi Jabatan

 • Mengenal pasti peluang-peluang perniagaan kepada FITEC.
 • Menyelaras program pemasaran produk FITEC.
 • Menyelaras program pembangunan perniagaan FITEC mengikut sektor.
 • Merancang dan menilai program yang dijalankan secara usahasama dengan syarikat/ organisasi swasta dan kerajaan.
 • Memantau program-program di bawah bantuan pembangunan dan program keusahawanan mengikut sektor.
 • Mengadakan program-program promosi dan pemasaran di dalam dan luar negara.
 • Mengadakan kerjasama dengan jabatan/ agensi/ institusi pengajian tinggi dan syarikat berkaitan bidang perabot.

 

Program yang dijalankan

 1. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-MARA
  • Pembekalan Perabot Asasi – akademik, dewan makan, perpustakaan
  • Perabot Asrama
  • Perabot Pejabat
  • Perabot Makmal
  •  
 2. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-SPNB
  • Pembekalan frame pintu & tingkap
  • Pembekalan solid door, flush door, bathroom door
  • Kitchen cabinet/wardrobe
  •  
 3. Program Pembekalan Perabot Perumahan PR1MA
  • Pembekalan Kitchen Cabinet / Wardrobe
  •  
 4. Program Pembekalan Perabot Kapal FITEC-Boustead (LCS)
  • Pembekalan perabot bagi kapal perang TLDM
  •  
 5. Program Pembangunan Vendor Usahawan Peruncit/Pemasar (Retail Outlet) & Promosi Perabot Bumiputera
  • Bantuan Latihan
  • Bantuan penerbitan brochure/booklet/catalog
  • Bantuan papan tanda (signage)
  • Bantuan lawatan dalam & luar negara
  • Khidmat nasihat perniagaan
  •  
 6. Program “Groom Big”
  • Pembanguan usahawan ke pasaran terbuka tempatan dan pasaran eksport
  • Pembangunan usahawan “anchor”

PEMBANGUNAN REKABENTUK

Pusat Sumber Rekabentuk FITEC atau FDRC adalah sebuah unit pembangunan rekabentuk dan khidmat nasihat FITEC khusus dalam mendidik dan memberi kesedaran kepada usahawan perabot bumiputera mengenai keberkesanan aplikasi rekabentuk dan pemikiran kreatif dalam perniagaan dan pengurusan pembuatan.

 

Program yang dijalankan:

 1. Program Pembangunan Rekabentuk Komersil
  1. Bantuan kepakaran penghasilan rekabentuk perabot usahawan.
  2. Rekabentuk produk secara hands-on dengan usahawan.
  3. Pembangunan pemasaran melalui pengiklanan, packaging & promosi.
  4. Pembangunan rekabentuk perabot konsep & mudah alih.

PENGUJIAN PERABOT

FITEC Furniture Testing Center (FFTC) merupakan sebuah unit di bawah Pusat Sumber Rekabentuk FITEC (FDRC). Pusat ini diwujudkan khusus untuk menjalankan aktiviti pengujian perabot.

 

Perkhidmatan yang ditawarkan:

 1. Pengujian perabot & mengeluarkan laporan serta sijil pengujian kepada pelanggan.
 2. Khidmat konsultansi terhadap produk yang diuji bagi tujuan penambahbaikan.
 3. Perundingan dari perspektif pengguna perabot.

 

Standard Piawaian Tempatan & Antarabangsa yang digunakan:

 1. BS Standard
 2. BS EN Standard
 3. ISO Standard
 4. MS Standard

 

Persijilan Makmal

Makmal ini telahpun memperolehi persijilan makmal ISO/IEC 17025:2005 pada tahun 2014 daripada Jabatan Standard Malaysia. Dengan adanya persijilan ini, program pengujian perabot di FFTC adalah setanding & diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Copyright © 2016 F.I.T Center. All Rights Reserved

Copyright © 2016 F.I.T Center. All Rights Reserved

Program latihan dan teknologi yang dijalankan adalah bermatlamatkan pemindahan pengetahuan, kepakaran dalam teknologi pembuatan dan pengeluaran perabot kepada golongan yang terlibat dengan industri perabot tanahair.

 

Peserta:

 1. Usahawan
 2. Pekerja Industri
 3. Kontraktor
 4. Graduan
 5. Agensi/Kementerian
 6. Orang Perseorangan

 

Bidang Latihan:

 1. Teknologi Perabot Berasaskan Kayu
 2. Teknologi Perabot Berasaskan Metal
 3. Teknologi Perabot Berasaskan Plastik
 4. Teknologi Perabot Berasaskan Komposit
 5. Teknologi Upholsteri Perabot
 6. Teknologi Kemasiapan Perabot

 

Semua kursus dikendalikan secara hands-on oleh tenaga pengajar yang pakar dalam bidang pembuatan perabot. Untuk sebarang pertanyaan berkenaan program latihan, sila klik di butang E-Borang di bawah.

 

Jabatan Pembangunan Perniagaan ditubuhkan bagi mengenalpasti dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan serta membantu meningkatkan program keusahawanan perabot Bumiputera di FITEC.

 

Fungsi Jabatan

 • Mengenal pasti peluang-peluang perniagaan kepada FITEC.
 • Menyelaras program pemasaran produk FITEC.
 • Menyelaras program pembangunan perniagaan FITEC mengikut sektor.
 • Merancang dan menilai program yang dijalankan secara usahasama dengan syarikat/ organisasi swasta dan kerajaan.
 • Memantau program-program di bawah bantuan pembangunan dan program keusahawanan mengikut sektor.
 • Mengadakan program-program promosi dan pemasaran di dalam dan luar negara.
 • Mengadakan kerjasama dengan jabatan/ agensi/ institusi pengajian tinggi dan syarikat berkaitan bidang perabot.

 

Program yang dijalankan

 1. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-MARA
  • Pembekalan Perabot Asasi – akademik, dewan makan, perpustakaan
  • Perabot Asrama
  • Perabot Pejabat
  • Perabot Makmal
  •  
 2. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-SPNB
  • Pembekalan frame pintu & tingkap
  • Pembekalan solid door, flush door, bathroom door
  • Kitchen cabinet/wardrobe
  •  
 3. Program Pembekalan Perabot Perumahan PR1MA
  • Pembekalan Kitchen Cabinet / Wardrobe
  •  
 4. Program Pembekalan Perabot Kapal FITEC-Boustead (LCS)
  • Pembekalan perabot bagi kapal perang TLDM
  •  
 5. Program Pembangunan Vendor Usahawan Peruncit/Pemasar (Retail Outlet) & Promosi Perabot Bumiputera
  • Bantuan Latihan
  • Bantuan penerbitan brochure/booklet/catalog
  • Bantuan papan tanda (signage)
  • Bantuan lawatan dalam & luar negara
  • Khidmat nasihat perniagaan
  •  
 6. Program “Groom Big”
  • Pembanguan usahawan ke pasaran terbuka tempatan dan pasaran eksport
  • Pembangunan usahawan “anchor”

PEMBANGUNAN REKABENTUK

Pusat Sumber Rekabentuk FITEC atau FDRC adalah sebuah unit pembangunan rekabentuk dan khidmat nasihat FITEC khusus dalam mendidik dan memberi kesedaran kepada usahawan perabot bumiputera mengenai keberkesanan aplikasi rekabentuk dan pemikiran kreatif dalam perniagaan dan pengurusan pembuatan.

 

Program yang dijalankan:

 1. Program Pembangunan Rekabentuk Komersil
  1. Bantuan kepakaran penghasilan rekabentuk perabot usahawan.
  2. Rekabentuk produk secara hands-on dengan usahawan.
  3. Pembangunan pemasaran melalui pengiklanan, packaging & promosi.
  4. Pembangunan rekabentuk perabot konsep & mudah alih.

PENGUJIAN PERABOT

FITEC Furniture Testing Center (FFTC) merupakan sebuah unit di bawah Pusat Sumber Rekabentuk FITEC (FDRC). Pusat ini diwujudkan khusus untuk menjalankan aktiviti pengujian perabot.

 

Perkhidmatan yang ditawarkan:

 1. Pengujian perabot & mengeluarkan laporan serta sijil pengujian kepada pelanggan.
 2. Khidmat konsultansi terhadap produk yang diuji bagi tujuan penambahbaikan.
 3. Perundingan dari perspektif pengguna perabot.

 

Standard Piawaian Tempatan & Antarabangsa yang digunakan:

 1. BS Standard
 2. BS EN Standard
 3. ISO Standard
 4. MS Standard

 

Persijilan Makmal

Makmal ini telahpun memperolehi persijilan makmal ISO/IEC 17025:2005 pada tahun 2014 daripada Jabatan Standard Malaysia. Dengan adanya persijilan ini, program pengujian perabot di FFTC adalah setanding & diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Program latihan dan teknologi yang dijalankan adalah bermatlamatkan pemindahan pengetahuan, kepakaran dalam teknologi pembuatan dan pengeluaran perabot kepada golongan yang terlibat dengan industri perabot tanahair.

 

Peserta:

 1. Usahawan
 2. Pekerja Industri
 3. Kontraktor
 4. Graduan
 5. Agensi/Kementerian
 6. Orang Perseorangan

 

Bidang Latihan:

 1. Teknologi Perabot Berasaskan Kayu
 2. Teknologi Perabot Berasaskan Metal
 3. Teknologi Perabot Berasaskan Plastik
 4. Teknologi Perabot Berasaskan Komposit
 5. Teknologi Upholsteri Perabot
 6. Teknologi Kemasiapan Perabot

 

Semua kursus dikendalikan secara hands-on oleh tenaga pengajar yang pakar dalam bidang pembuatan perabot. Untuk sebarang pertanyaan berkenaan program latihan, sila klik di butang E-Borang di bawah.

 

Jabatan Pembangunan Perniagaan ditubuhkan bagi mengenalpasti dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan serta membantu meningkatkan program keusahawanan perabot Bumiputera di FITEC.

 

Fungsi Jabatan

 • Mengenal pasti peluang-peluang perniagaan kepada FITEC.
 • Menyelaras program pemasaran produk FITEC.
 • Menyelaras program pembangunan perniagaan FITEC mengikut sektor.
 • Merancang dan menilai program yang dijalankan secara usahasama dengan syarikat/ organisasi swasta dan kerajaan.
 • Memantau program-program di bawah bantuan pembangunan dan program keusahawanan mengikut sektor.
 • Mengadakan program-program promosi dan pemasaran di dalam dan luar negara.
 • Mengadakan kerjasama dengan jabatan/ agensi/ institusi pengajian tinggi dan syarikat berkaitan bidang perabot.

 

Program yang dijalankan

 1. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-MARA
  • Pembekalan Perabot Asasi – akademik, dewan makan, perpustakaan
  • Perabot Asrama
  • Perabot Pejabat
  • Perabot Makmal
  •  
 2. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-SPNB
  • Pembekalan frame pintu & tingkap
  • Pembekalan solid door, flush door, bathroom door
  • Kitchen cabinet/wardrobe
  •  
 3. Program Pembekalan Perabot Perumahan PR1MA
  • Pembekalan Kitchen Cabinet / Wardrobe
  •  
 4. Program Pembekalan Perabot Kapal FITEC-Boustead (LCS)
  • Pembekalan perabot bagi kapal perang TLDM
  •  
 5. Program Pembangunan Vendor Usahawan Peruncit/Pemasar (Retail Outlet) & Promosi Perabot Bumiputera
  • Bantuan Latihan
  • Bantuan penerbitan brochure/booklet/catalog
  • Bantuan papan tanda (signage)
  • Bantuan lawatan dalam & luar negara
  • Khidmat nasihat perniagaan
  •  
 6. Program “Groom Big”
  • Pembanguan usahawan ke pasaran terbuka tempatan dan pasaran eksport
  • Pembangunan usahawan “anchor”
  •  

Jabatan Pembangunan Perniagaan ditubuhkan bagi mengenalpasti dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan serta membantu meningkatkan program keusahawanan perabot Bumiputera di FITEC.

 

Fungsi Jabatan

 • Mengenal pasti peluang-peluang perniagaan kepada FITEC.
 • Menyelaras program pemasaran produk FITEC.
 • Menyelaras program pembangunan perniagaan FITEC mengikut sektor.
 • Merancang dan menilai program yang dijalankan secara usahasama dengan syarikat/ organisasi swasta dan kerajaan.
 • Memantau program-program di bawah bantuan pembangunan dan program keusahawanan mengikut sektor.
 • Mengadakan program-program promosi dan pemasaran di dalam dan luar negara.
 • Mengadakan kerjasama dengan jabatan/ agensi/ institusi pengajian tinggi dan syarikat berkaitan bidang perabot.

 

Program yang dijalankan

 1. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-MARA
  • Pembekalan Perabot Asasi – akademik, dewan makan, perpustakaan
  • Perabot Asrama
  • Perabot Pejabat
  • Perabot Makmal
  •  
 2. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-SPNB
  • Pembekalan frame pintu & tingkap
  • Pembekalan solid door, flush door, bathroom door
  • Kitchen cabinet/wardrobe
  •  
 3. Program Pembekalan Perabot Perumahan PR1MA
  • Pembekalan Kitchen Cabinet / Wardrobe
  •  
 4. Program Pembekalan Perabot Kapal FITEC-Boustead (LCS)
  • Pembekalan perabot bagi kapal perang TLDM
  •  
 5. Program Pembangunan Vendor Usahawan Peruncit/Pemasar (Retail Outlet) & Promosi Perabot Bumiputera
  • Bantuan Latihan
  • Bantuan penerbitan brochure/booklet/catalog
  • Bantuan papan tanda (signage)
  • Bantuan lawatan dalam & luar negara
  • Khidmat nasihat perniagaan
  •  
 6. Program “Groom Big”
  • Pembanguan usahawan ke pasaran terbuka tempatan dan pasaran eksport
  • Pembangunan usahawan “anchor”
  •