PENGUJIAN PERABOT

FITEC Furniture Testing Center (FFTC) merupakan sebuah unit di bawah Pusat Sumber Rekabentuk FITEC (FDRC). Pusat ini diwujudkan khusus untuk menjalankan aktiviti pengujian perabot.

 

Perkhidmatan yang ditawarkan:

 1. Pengujian perabot & mengeluarkan laporan serta sijil pengujian kepada pelanggan.
 2. Khidmat konsultansi terhadap produk yang diuji bagi tujuan penambahbaikan.
 3. Perundingan dari perspektif pengguna perabot.

 

Standard Piawaian Tempatan & Antarabangsa yang digunakan:

 1. BS Standard
 2. BS EN Standard
 3. ISO Standard
 4. MS Standard

 

Persijilan Makmal

Makmal ini telahpun memperolehi persijilan makmal ISO/IEC 17025:2005 pada tahun 2014 daripada Jabatan Standard Malaysia. Dengan adanya persijilan ini, program pengujian perabot di FFTC adalah setanding & diiktiraf di peringkat antarabangsa.

 

 

Copyright © 2016 F.I.T Center. All Rights Reserved

Copyright © 2016 F.I.T Center. All Rights Reserved

FITEC Furniture Testing Center (FFTC) merupakan sebuah unit di bawah Pusat Sumber Rekabentuk FITEC (FDRC). Pusat ini diwujudkan khusus untuk menjalankan aktiviti pengujian perabot.

 

Perkhidmatan yang ditawarkan:

 1. Pengujian perabot & mengeluarkan laporan serta sijil pengujian kepada pelanggan.
 2. Khidmat konsultansi terhadap produk yang diuji bagi tujuan penambahbaikan.
 3. Perundingan dari perspektif pengguna perabot.

 

Standard Piawaian Tempatan & Antarabangsa yang digunakan:

 1. BS Standard
 2. BS EN Standard
 3. ISO Standard
 4. MS Standard

 

Persijilan Makmal

Makmal ini telahpun memperolehi persijilan makmal ISO/IEC 17025:2005 pada tahun 2014 daripada Jabatan Standard Malaysia. Dengan adanya persijilan ini, program pengujian perabot di FFTC adalah setanding & diiktiraf di peringkat antarabangsa.