PEMBANGUNAN REKABENTUK

Pusat Sumber Rekabentuk FITEC atau FDRC adalah sebuah unit pembangunan rekabentuk dan khidmat nasihat FITEC khusus dalam mendidik dan memberi kesedaran kepada usahawan perabot bumiputera mengenai keberkesanan aplikasi rekabentuk dan pemikiran kreatif dalam perniagaan dan pengurusan pembuatan.

 

Program yang dijalankan:

 1. Program Pembangunan Rekabentuk Komersil
  1. Bantuan kepakaran penghasilan rekabentuk perabot usahawan.
  2. Rekabentuk produk secara hands-on dengan usahawan.
  3. Pembangunan pemasaran melalui pengiklanan, packaging & promosi.
  4. Pembangunan rekabentuk perabot konsep & mudah alih.

Copyright © 2016 F.I.T Center. All Rights Reserved

Copyright © 2016 F.I.T Center. All Rights Reserved

Jabatan Pembangunan Perniagaan ditubuhkan bagi mengenalpasti dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan serta membantu meningkatkan program keusahawanan perabot Bumiputera di FITEC.

 

Fungsi Jabatan

 • Mengenal pasti peluang-peluang perniagaan kepada FITEC.
 • Menyelaras program pemasaran produk FITEC.
 • Menyelaras program pembangunan perniagaan FITEC mengikut sektor.
 • Merancang dan menilai program yang dijalankan secara usahasama dengan syarikat/ organisasi swasta dan kerajaan.
 • Memantau program-program di bawah bantuan pembangunan dan program keusahawanan mengikut sektor.
 • Mengadakan program-program promosi dan pemasaran di dalam dan luar negara.
 • Mengadakan kerjasama dengan jabatan/ agensi/ institusi pengajian tinggi dan syarikat berkaitan bidang perabot.

 

Program yang dijalankan

 1. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-MARA
  • Pembekalan Perabot Asasi – akademik, dewan makan, perpustakaan
  • Perabot Asrama
  • Perabot Pejabat
  • Perabot Makmal
 2. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-SPNB
  • Pembekalan frame pintu & tingkap
  • Pembekalan solid door, flush door, bathroom door
  • Kitchen cabinet/wardrobe
 3. Program Pembekalan Perabot Perumahan PR1MA
  • Pembekalan Kitchen Cabinet / Wardrobe
 4. Program Pembekalan Perabot Kapal FITEC-Boustead (SGPV)
  • Pembekalan perabot bagi kapal perang TLDM
 5. Program Pembangunan Vendor Usahawan Peruncit/Pemasar (Retail Outlet) & Promosi Perabot Bumiputera
  • Bantuan Latihan
  • Bantuan penerbitan brochure/booklet/catalog
  • Bantuaan papan tanda (signage)
  • Bantuan lawatan dalam & luar negara
  • Khidmat nasihat perniagaan
 6. Program “Groom Big”
  • Pembanguan usahawan ke pasaran terbuka tempatan dan pasaran eksport
  • Pembangunan usahawan “anchor”