PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

Jabatan Pembangunan Perniagaan ditubuhkan bagi mengenalpasti dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan serta membantu meningkatkan program keusahawanan perabot Bumiputera di FITEC.

 

Fungsi Jabatan

 • Mengenal pasti peluang-peluang perniagaan kepada FITEC.
 • Menyelaras program pemasaran produk FITEC.
 • Menyelaras program pembangunan perniagaan FITEC mengikut sektor.
 • Merancang dan menilai program yang dijalankan secara usahasama dengan syarikat/ organisasi swasta dan kerajaan.
 • Memantau program-program di bawah bantuan pembangunan dan program keusahawanan mengikut sektor.
 • Mengadakan program-program promosi dan pemasaran di dalam dan luar negara.
 • Mengadakan kerjasama dengan jabatan/ agensi/ institusi pengajian tinggi dan syarikat berkaitan bidang perabot.

 

Program yang dijalankan

 1. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-MARA
  • Pembekalan Perabot Asasi – akademik, dewan makan, perpustakaan
  • Perabot Asrama
  • Perabot Pejabat
  • Perabot Makmal
  •  
 2. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-SPNB
  • Pembekalan frame pintu & tingkap
  • Pembekalan solid door, flush door, bathroom door
  • Kitchen cabinet/wardrobe
  •  
 3. Program Pembekalan Perabot Perumahan PR1MA
  • Pembekalan Kitchen Cabinet / Wardrobe
  •  
 4. Program Pembekalan Perabot Kapal FITEC-Boustead (LCS)
  • Pembekalan perabot bagi kapal perang TLDM
  •  
 5. Program Pembangunan Vendor Usahawan Peruncit/Pemasar (Retail Outlet) & Promosi Perabot Bumiputera
  • Bantuan Latihan
  • Bantuan penerbitan brochure/booklet/catalog
  • Bantuan papan tanda (signage)
  • Bantuan lawatan dalam & luar negara
  • Khidmat nasihat perniagaan
  •  
 6. Program “Groom Big”
  • Pembanguan usahawan ke pasaran terbuka tempatan dan pasaran eksport
  • Pembangunan usahawan “anchor”

Copyright © 2016 F.I.T Center. All Rights Reserved

Copyright © 2016 F.I.T Center. All Rights Reserved

Jabatan Pembangunan Perniagaan ditubuhkan bagi mengenalpasti dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan serta membantu meningkatkan program keusahawanan perabot Bumiputera di FITEC.

 

Fungsi Jabatan

 • Mengenal pasti peluang-peluang perniagaan kepada FITEC.
 • Menyelaras program pemasaran produk FITEC.
 • Menyelaras program pembangunan perniagaan FITEC mengikut sektor.
 • Merancang dan menilai program yang dijalankan secara usahasama dengan syarikat/ organisasi swasta dan kerajaan.
 • Memantau program-program di bawah bantuan pembangunan dan program keusahawanan mengikut sektor.
 • Mengadakan program-program promosi dan pemasaran di dalam dan luar negara.
 • Mengadakan kerjasama dengan jabatan/ agensi/ institusi pengajian tinggi dan syarikat berkaitan bidang perabot.

 

Program yang dijalankan

 1. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-MARA
  • Pembekalan Perabot Asasi – akademik, dewan makan, perpustakaan
  • Perabot Asrama
  • Perabot Pejabat
  • Perabot Makmal
 2. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-SPNB
  • Pembekalan frame pintu & tingkap
  • Pembekalan solid door, flush door, bathroom door
  • Kitchen cabinet/wardrobe
 3. Program Pembekalan Perabot Perumahan PR1MA
  • Pembekalan Kitchen Cabinet / Wardrobe
 4. Program Pembekalan Perabot Kapal FITEC-Boustead (LCS)
  • Pembekalan perabot bagi kapal perang TLDM
 5. Program Pembangunan Vendor Usahawan Peruncit/Pemasar (Retail Outlet) & Promosi Perabot Bumiputera
  • Bantuan Latihan
  • Bantuan penerbitan brochure/booklet/catalog
  • Bantuan papan tanda (signage)
  • Bantuan lawatan dalam & luar negara
  • Khidmat nasihat perniagaan
 6. Program “Groom Big”
  • Pembanguan usahawan ke pasaran terbuka tempatan dan pasaran eksport
  • Pembangunan usahawan “anchor”

Jabatan Pembangunan Perniagaan ditubuhkan bagi mengenalpasti dan mewujudkan peluang-peluang perniagaan serta membantu meningkatkan program keusahawanan perabot Bumiputera di FITEC.

 

Fungsi Jabatan

 • Mengenal pasti peluang-peluang perniagaan kepada FITEC.
 • Menyelaras program pemasaran produk FITEC.
 • Menyelaras program pembangunan perniagaan FITEC mengikut sektor.
 • Merancang dan menilai program yang dijalankan secara usahasama dengan syarikat/ organisasi swasta dan kerajaan.
 • Memantau program-program di bawah bantuan pembangunan dan program keusahawanan mengikut sektor.
 • Mengadakan program-program promosi dan pemasaran di dalam dan luar negara.
 • Mengadakan kerjasama dengan jabatan/ agensi/ institusi pengajian tinggi dan syarikat berkaitan bidang perabot.

 

Program yang dijalankan

 1. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-MARA
  • Pembekalan Perabot Asasi – akademik, dewan makan, perpustakaan
  • Perabot Asrama
  • Perabot Pejabat
  • Perabot Makmal
 2. Program Pembangunan Vendor Usahawan Bumiputera FITEC-SPNB
  • Pembekalan frame pintu & tingkap
  • Pembekalan solid door, flush door, bathroom door
  • Kitchen cabinet/wardrobe
 3. Program Pembekalan Perabot Perumahan PR1MA
  • Pembekalan Kitchen Cabinet / Wardrobe
 4. Program Pembekalan Perabot Kapal FITEC-Boustead (LCS)
  • Pembekalan perabot bagi kapal perang TLDM
 5. Program Pembangunan Vendor Usahawan Peruncit/Pemasar (Retail Outlet) & Promosi Perabot Bumiputera
  • Bantuan Latihan
  • Bantuan penerbitan brochure/booklet/catalog
  • Bantuan papan tanda (signage)
  • Bantuan lawatan dalam & luar negara
  • Khidmat nasihat perniagaan
 6. Program “Groom Big”
  • Pembanguan usahawan ke pasaran terbuka tempatan dan pasaran eksport
  • Pembangunan usahawan “anchor”