LATIHAN DAN TEKNOLOGI

Program latihan dan teknologi yang dijalankan adalah bermatlamatkan pemindahan pengetahuan, kepakaran dalam teknologi pembuatan dan pengeluaran perabot kepada golongan yang terlibat dengan industri perabot tanahair.

 

Peserta:

 1. Usahawan
 2. Pekerja Industri
 3. Kontraktor
 4. Graduan
 5. Agensi/Kementerian
 6. Orang Perseorangan

 

Bidang Latihan:

 1. Teknologi Perabot Berasaskan Kayu
 2. Teknologi Perabot Berasaskan Metal
 3. Teknologi Perabot Berasaskan Plastik
 4. Teknologi Perabot Berasaskan Komposit
 5. Teknologi Upholsteri Perabot
 6. Teknologi Kemasiapan Perabot

 

Semua kursus dikendalikan secara hands-on oleh tenaga pengajar yang pakar dalam bidang pembuatan perabot. Untuk sebarang pertanyaan berkenaan program latihan, sila klik di butang E-Borang di bawah.

 

Copyright © 2016 F.I.T Center. All Rights Reserved

Copyright © 2016 F.I.T Center. All Rights Reserved

Program latihan dan teknologi yang dijalankan adalah bermatlamatkan pemindahan pengetahuan, kepakaran dalam teknologi pembuatan dan pengeluaran perabot kepada golongan yang terlibat dengan industri perabot tanahair.

 

Peserta:

 1. Usahawan
 2. Pekerja Industri
 3. Kontraktor
 4. Graduan
 5. Agensi/Kementerian
 6. Orang Perseorangan

 

Bidang Latihan:

 1. Teknologi Perabot Berasaskan Kayu
 2. Teknologi Perabot Berasaskan Metal
 3. Teknologi Perabot Berasaskan Plastik
 4. Teknologi Perabot Berasaskan Komposit
 5. Teknologi Upholsteri Perabot
 6. Teknologi Kemasiapan Perabot

 

Semua kursus dikendalikan secara hands-on oleh tenaga pengajar yang pakar dalam bidang pembuatan perabot. Untuk sebarang pertanyaan berkenaan program latihan, sila klik di butang E-Borang di bawah.

 

Program latihan dan teknologi yang dijalankan adalah bermatlamatkan pemindahan pengetahuan, kepakaran dalam teknologi pembuatan dan pengeluaran perabot kepada golongan yang terlibat dengan industri perabot tanahair.

 

Peserta:

 1. Usahawan
 2. Pekerja Industri
 3. Kontraktor
 4. Graduan
 5. Agensi/Kementerian
 6. Orang Perseorangan

 

Bidang Latihan:

 1. Teknologi Perabot Berasaskan Kayu
 2. Teknologi Perabot Berasaskan Metal
 3. Teknologi Perabot Berasaskan Plastik
 4. Teknologi Perabot Berasaskan Komposit
 5. Teknologi Upholsteri Perabot
 6. Teknologi Kemasiapan Perabot

 

Semua kursus dikendalikan secara hands-on oleh tenaga pengajar yang pakar dalam bidang pembuatan perabot. Untuk sebarang pertanyaan berkenaan program latihan, sila klik di butang E-Borang di bawah.